Cổ cong P350
Đăng ngày 03-02-2016 Lúc 03:37'- 451 Lượt xem


Dùng thay thế cho mỏ hàn MIG P350

Part Number Description
350 Swan Neck 45